Anaximander's πρηστῆρος αὐλός

Title: Anaximander's πρηστῆρος αὐλός
Variant title:
  • Anaximandrův préstéros aulos
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. [5]-15
Extent
[5]-15
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Slovo πρηστήρ vyvolává zmatek a spory, téměř kdekoli se objeví. Jeho slovníkové heslo bylo v LSJ několikrát významně přepracováno, problémy se však stále vyřešit nepodařilo. Nejasnost výrazu spočívá také v tom, že popisuje tornádové, ohnivé a zářící meteorologické jevy. Nedávná diskuze o výrazu πρηστῆρος αὐλός u Anaximandra tento problém opět nastolila. Tato studie objasňuje význam výrazu πρηστῆρος αὐλός stejně tak jako slova πρηστήρ na základě zkoumání veškerých známých výskytů tohoto slova. Studie vylučuje význam "měchy", význam „blesk“ se potvrzuje spíše pro pozdní texty, základní význam "tornádo" je typický zejména pro autory spojené s námořnictvím a meteorologií. Πρηστῆρος αὐλός je trychtýř tornáda. Na základě současných meteorologických znalostí (s ohledem na oblast Řecka) je také vysvětleno, proč bylo tornádo často vnímáno jako ohnivé.
The word πρηστήρ creates confusion and controversy almost wherever it occurs. Its lexicon entry in LSJ has been revised several times but it is still not very helpful. Lack of clarity of the expression also lies in the fact that it describes tornadic, fiery, and luminous meteorological phenomena. A recent discussion about the term πρηστῆρος αὐλός in Anaximander raised this issue again. This study clarifies the meaning of πρηστῆρος αὐλός, as well as the word πρηστήρ, on the basis of examination of all known occurrences of this word. The study excludes the meaning "bellows", the meaning "lightning" is confirmed rather for the late texts, the basic meaning "tornado" is typical especially for authors dealing with marine navigation and meteorology. Πρηστῆρος αὐλός is the funnel of a tornado. Based on current knowledge of meteorology (with regard to the Greek region), it is also explained why a tornado was often seen as fiery.