2

Title: Studia philosophica
Rok: 2023
Ročník: 70
Číslo: 2
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5–6
Petrželka, Josef
PDF
Studie – Articles
Title Document
"Mit der Hand hat es eine eigene Bewandtnis" : phänomenologische Zugänge zur Sprache der menschlichen Hand im Kontext des Denkens Martin Heideggers | 7–30
Vorlaufer, Johannes
PDF
Platón v moderní psychologii | 31–46
Konečná, Helena
PDF
Filozofická reflexe problému reality času | 47–64
Zapalačová, Karolína
PDF
Eseje – Essays
Title Document
Člověk v "zrcadle přírody" : několik poznámek k diskursu o lidské přirozenosti | 65–75
Jemelka, Petr
PDF
Proč Slunce svítí a hřeje? : Míléťané: Oheň. Prostě oheň | 77–87
Matail, Pavel; Petrželka, Josef
PDF
Proč slunce svítí a hřeje? : Xenofanovi sluneční poutníci | 89–94
Kubíček, David
PDF
Proč Slunce svítí a hřeje? : Empedoklés: Oheň? Ano, opět oheň! | 95–100
Šťáva, Robert
PDF
Proč Slunce svítí a hřeje? : Anaxagorás: Kámen. Prostě rozžhavený kámen | 101–108
Pospiech, Richard
PDF
Proč Slunce svítí a hřeje? : Atomisté: Vesmír plný žíhajících korálků | 109–115
Brázdil, Jan
PDF
Rozhledy, recenze, rozhovory – Views, reviews, interviews
Title Document
Antičtí filosofové a život - mílétská přirovnání | 117–123
Felner, František; Petrželka, Josef
PDF
[Višňovský, Emil. Akademický svet a jeho súčasné problémy] | 125–128
Richnavská, Stela; Balogová, Beáta
PDF
[Pinker, Steven. Osvícenství tady a teď: obhajoba rozumu, vědy, humanismu a pokroku] | 129–133
Holzbachová, Ivana
PDF
[Du Châtelet, Émilie. Rozprava o štěstí] | 134–136
Pichová, Dagmar; Petrželka, Josef
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | [137]–[138]
PDF