Studia philosophica 2010, roč. 57, č. 1

Obrázek
Název čísla
Ve službe filosofii : na počest Jiřího Gabriela
In service of philosophy : in honor of Jiří Gabriel
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
Laudationes
Page Title
[7]-8 Nekrolog na Jiřího Gabriela Nový, Lubomír | pdficon
[9]-14 Jiří Gabriel je Jiří Gabriel Krob, Josef | pdficon
[15]-16 O klucích, filozofii, náboženství a ateismu Nechutová, Jana | pdficon
[17]-18 Vir honestus Spunar, Pavel | pdficon
[19]-22 Otevřený dopis Jiřímu Gabrielovi Materna, Pavel | pdficon
[23]-24 Jiří Gabriel, vedoucí mé diplomové práce Měšťánek, Tomáš | pdficon
Filozofie a její dějiny – Philosophy and its history
Page Title
[27]-34 Živý pramen "české filosofické reflexe"? Dokulil, Miloš | pdficon
[35]-45 Racionalita jako způsob vnímání, myšlení, jednání - žití i umírání Funda, Otakar A. | pdficon
[47]-58 Z historie polských setkání s Janem Patočkou : o sblížení, přátelství a paměti v těžkých dobách Głombik, Czesław | pdficon
[59]-67 Voltairovo pojetí náboženství Holzbachová, Ivana | pdficon
[69]-77 Světlo letí rychlostí života Horyna, Břetislav | pdficon
[79]-82 Vítězslav Gardavský – pozapomenutý brněnský filosof Jemelka, Petr | pdficon
[83]-98 Zpověď starého filozofa Krejčí, Rudolf | pdficon
[99]-110 Bytie a čas ako filozofický neúspech Leško, Vladimír | pdficon
[111]-118 Deutsche Philosophie Prag : einige Bemerkungen zu drei Prager Brentanisten: Oskar Kraus, Carl Stumpf, Emil Utitz Mácha, Karel | pdficon
[119]-123 Tichost : meditace k Evangeliu podle Matouše 5,5 Pauza, Miroslav | pdficon
[125]-138 Z dopisů J.L. Fischera Otokaru Fischerovi Pavlincová, Helena | pdficon
[139]-148 Blahoslav Zbořil a problém hodnot a hodnocení v české filozofii Pešková, Dagmar | pdficon
[149]-162 Brněnský estetik a kritik Oleg Michailovič Sus Soldán, Ladislav | pdficon
[163]-168 Omnia sponte fluant... Svoboda, Jiří | pdficon
[169]-176 Fenomén technika Šmajs, Josef | pdficon
[177]-184 Bytí a mětí Štěpán, Jan | pdficon
[185]-188 Zápisky Josefa Jungmana Zouhar, Jan | pdficon
[189]-205 Bouře a naděje : ke smýšlení první generace národního obrození Zumr, Josef | pdficon
Přílohy – Appendices
Page Title
[209] Stručný životopis | pdficon
210-218 Bibliografie za léta 1955-2010 | pdficon
219-223 [Fotografická příloha] | pdficon
225-226 Autoři | pdficon
hidden section Studia philosophica
Page Title
229 Studia philosophica | pdficon