1

Title: Studia philosophica
Rok: 2010
Ročník: 57
Číslo: 1
Název čísla
Ve službe filosofii : na počest Jiřího Gabriela
In service of philosophy : in honor of Jiří Gabriel
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
Laudationes
Title Document
Nekrolog na Jiřího Gabriela | [7]–8
Nový, Lubomír
PDF
Jiří Gabriel je Jiří Gabriel | [9]–14
Krob, Josef
PDF
O klucích, filozofii, náboženství a ateismu | [15]–16
Nechutová, Jana
PDF
Vir honestus | [17]–18
Spunar, Pavel
PDF
Otevřený dopis Jiřímu Gabrielovi | [19]–22
Materna, Pavel
PDF
Jiří Gabriel, vedoucí mé diplomové práce | [23]–24
Měšťánek, Tomáš
PDF
Filozofie a její dějiny – Philosophy and its history
Title Document
Živý pramen "české filosofické reflexe"? | [27]–34
Dokulil, Miloš
PDF
Racionalita jako způsob vnímání, myšlení, jednání - žití i umírání | [35]–45
Funda, Otakar A.
PDF
Z historie polských setkání s Janem Patočkou : o sblížení, přátelství a paměti v těžkých dobách | [47]–58
Głombik, Czesław
PDF
Voltairovo pojetí náboženství | [59]–67
Holzbachová, Ivana
PDF
Světlo letí rychlostí života | [69]–77
Horyna, Břetislav
PDF
Vítězslav Gardavský – pozapomenutý brněnský filosof | [79]–82
Jemelka, Petr
PDF
Zpověď starého filozofa | [83]–98
Krejčí, Rudolf
PDF
Bytie a čas ako filozofický neúspech | [99]–110
Leško, Vladimír
PDF
Deutsche Philosophie Prag : einige Bemerkungen zu drei Prager Brentanisten: Oskar Kraus, Carl Stumpf, Emil Utitz | [111]–118
Mácha, Karel
PDF
Tichost : meditace k Evangeliu podle Matouše 5,5 | [119]–123
Pauza, Miroslav
PDF
Z dopisů J.L. Fischera Otokaru Fischerovi | [125]–138
Pavlincová, Helena
PDF
Blahoslav Zbořil a problém hodnot a hodnocení v české filozofii | [139]–148
Pešková, Dagmar
PDF
Brněnský estetik a kritik Oleg Michailovič Sus | [149]–162
Soldán, Ladislav
PDF
Omnia sponte fluant... | [163]–168
Svoboda, Jiří
PDF
Fenomén technika | [169]–176
Šmajs, Josef
PDF
Bytí a mětí | [177]–184
Štěpán, Jan
PDF
Zápisky Josefa Jungmana | [185]–188
Zouhar, Jan
PDF
Bouře a naděje : ke smýšlení první generace národního obrození | [189]–205
Zumr, Josef
PDF
Přílohy – Appendices
Title Document
Stručný životopis | [209]
PDF
Bibliografie za léta 1955-2010 | 210–218
PDF
[Fotografická příloha] | 219–223
PDF
Autoři | 225–226
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | 229
PDF