Studia philosophica 2014, roč. 61, č. 1

Obrázek
Rok
2014
Rok vydání
2014
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie – Articles
Page Title
[3]-9 Filozof pod půlnočním sluncem : [k 85. narozeninám prof. Rudy Krejčího] Kato, Takashi | pdficon
[11]-28 Když nás vesmír začal brát na vědomí : příspěvek k lepšímu pochopení metaforologie Hanse Blumenberga Horyna, Břetislav | pdficon
[29]-38 K niektorým nedostatkom vybraných environmentálnych prístupov Lesňák, Slavomír | pdficon
[39]-52 Tainovo pojetí společnosti a státu Holzbachová, Ivana | pdficon
[53]-60 Literatura a poznání Řehulková, Hana | pdficon
Z Jednoty filosofické – From the Philosophy Union
Page Title
[61]-65 Z Jednoty filosofické | pdficon
Z vědeckého života Katedry filozofie – Members of the department at scientific conferences
Page Title
66-67 Mezinárodní kongres CLPS13: Congress on Logic and Philosophy of Science, 16.–18. září 2013, Belgie, Gent Raclavský, Jiří | pdficon
67-68 Mezinárodní konference Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible, 19.–20. září 2013, Bratislava Raclavský, Jiří | pdficon
68-69 Konference Po cestách kritického myšlení, 10. října 2013, Plzeň Pavlincová, Helena | pdficon
70 Sympozium s mezinárodní účastí Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storočia, 11. října 2013, Bratislava Zouhar, Jan | pdficon
70-71 Russell and Wittgenstein at the Crossroads 1911–1921 : a conference in memory of Leonard Linsky, 8.–10. listopadu 2013, Kanada, Hamilton, Ontario Mácha, Jakub | pdficon
71-72 Slovensko-česká konference Filozofia – veda – literatúra, 11. února 2014, Bratislava Zouhar, Jan | pdficon
73-74 Mezinárodní workshop Self and the Social, 6.–7. března 2014, Portugalsko, Lisabon Bělohrad, Radim | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Page Title
74-76 Z knižních novinek Katedry filosofie | pdficon
Recenze – Book reviews
Page Title
[77]-82 [Fischer, Josef Ludvík. Výbor z díla. III.] Gabriel, Jiří | pdficon
82-86 [Funda, Otakar Antoň. Racionalita versus transcendence: spor Hanse Alberta s moderními teology] Gabriel, Jiří | pdficon
86-88 [Picha, Marek; Pichová, Dagmar. 100 myšlenkových experimentů ve filozofii] Mácha, Jakub | pdficon
88-93 [Schramm, Gottfried. Dějiny a řády života: pět rozhodujících zlomů světových dějin] Holzbachová, Ivana | pdficon
93-97 [Manent, Pierre. Lidská obec] Holzbachová, Ivana | pdficon
98 [Polska fenomenologia przedwojenna: antologia tekstów. Red. nauk. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben] Zouhar, Jan | pdficon
98-99 [Doubek, Vratislav; Hladký, Ladislav; Vlček, Radomír a kol. T.G. Masaryk a Slované = T.G. Masaryk and the Slavs] Zouhar, Jan | pdficon
100 [Mészáros, András. Dejiny maďarskej filozofie] Zouhar, Jan | pdficon
hidden section Studia philosophica
Page Title
[102]-[103] Studia philosophica | pdficon