1

Title: Studia philosophica
Rok: 2014
Ročník: 61
Číslo: 1
Rok vydání
2014
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie – Articles
Title Document
Filozof pod půlnočním sluncem : [k 85. narozeninám prof. Rudy Krejčího] | [3]–9
Kato, Takashi
PDF
Když nás vesmír začal brát na vědomí : příspěvek k lepšímu pochopení metaforologie Hanse Blumenberga | [11]–28
Horyna, Břetislav
PDF
K niektorým nedostatkom vybraných environmentálnych prístupov | [29]–38
Lesňák, Slavomír
PDF
Tainovo pojetí společnosti a státu | [39]–52
Holzbachová, Ivana
PDF
Literatura a poznání | [53]–60
Řehulková, Hana
PDF
Z Jednoty filosofické – From the Philosophy Union
Title Document
Z Jednoty filosofické | [61]–65
PDF
Z vědeckého života Katedry filozofie – Members of the department at scientific conferences
Title Document
Mezinárodní kongres CLPS13: Congress on Logic and Philosophy of Science, 16.–18. září 2013, Belgie, Gent | 66–67
Raclavský, Jiří
PDF
Mezinárodní konference Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible, 19.–20. září 2013, Bratislava | 67–68
Raclavský, Jiří
PDF
Konference Po cestách kritického myšlení, 10. října 2013, Plzeň | 68–69
Pavlincová, Helena
PDF
Sympozium s mezinárodní účastí Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storočia, 11. října 2013, Bratislava | 70
Zouhar, Jan
PDF
Russell and Wittgenstein at the Crossroads 1911–1921 : a conference in memory of Leonard Linsky, 8.–10. listopadu 2013, Kanada, Hamilton, Ontario | 70–71
Mácha, Jakub
PDF
Slovensko-česká konference Filozofia – veda – literatúra, 11. února 2014, Bratislava | 71–72
Zouhar, Jan
PDF
Mezinárodní workshop Self and the Social, 6.–7. března 2014, Portugalsko, Lisabon | 73–74
Bělohrad, Radim
PDF
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Title Document
Z knižních novinek Katedry filosofie | 74–76
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
[Fischer, Josef Ludvík. Výbor z díla. III.] | [77]–82
Gabriel, Jiří
PDF
[Funda, Otakar Antoň. Racionalita versus transcendence: spor Hanse Alberta s moderními teology] | 82–86
Gabriel, Jiří
PDF
[Picha, Marek; Pichová, Dagmar. 100 myšlenkových experimentů ve filozofii] | 86–88
Mácha, Jakub
PDF
[Schramm, Gottfried. Dějiny a řády života: pět rozhodujících zlomů světových dějin] | 88–93
Holzbachová, Ivana
PDF
[Manent, Pierre. Lidská obec] | 93–97
Holzbachová, Ivana
PDF
[Polska fenomenologia przedwojenna: antologia tekstów. Red. nauk. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben] | 98
Zouhar, Jan
PDF
[Doubek, Vratislav; Hladký, Ladislav; Vlček, Radomír a kol. T.G. Masaryk a Slované = T.G. Masaryk and the Slavs] | 98–99
Zouhar, Jan
PDF
[Mészáros, András. Dejiny maďarskej filozofie] | 100
Zouhar, Jan
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | [102]–[103]
PDF