V hlubinách zamyšlení a poetických vzpomínek

Název: V hlubinách zamyšlení a poetických vzpomínek
Variantní název:
  • In the depths of contemplation and poetic memories
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 22-31
Rozsah
22-31
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předložená stať je věnována problematice prozaické tvorby ruského spisovatele Viktora Astafjeva. Tvůrčí činnost Viktora Astafjeva byla a zůstává pozoruhodným jevem především v literárním procesu 60.-90. let dvacátého století. Souběžně s jeho stěžejními díly, jakými jsou zejména Poslední pocta, Pastýř a pastýřka, Moderní pastorále a Její Veličenstvo ryba, vydává Viktor Astafjev v rozmezí let 1961–1987 na tři desítky drobných prací, které později vycházejí pod názvem Záseky.
The study reflects on a contemporary Russian writer Victor Astafyev. The writing activi-ties of Victor Astafyev have always represented and always will represent an extraordinary phenomenon especially in the literary processes of the 60's – 90's of the 20th century. In the proximity of his crucial pieces of work, which are namely the following: The last Tri-bute, Shepherd and Shepherdess. A Modern Pastoral and Czar-Fish, Viktor Astafjev published in the years 1961–1987 approximately thirty short stories, which were later on published in the book – Abatises.