Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace

Název: Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace
Variantní název:
  • Свой круг by L.S. Petrushevskaya Seen through the Bakhtin's Formal Principle of Carnivalisation
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 32-37
Rozsah
32-37
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Moderní ruská spisovatelka L. S. Petruševská se ve svých prózách věnuje problematice mezilidských vztahů a sociálnímu systému jako takovému. Její umělecká produkce nám potvrzuje, že satirický náhled daných otázek je stále jednou z nejdůležitějších devíz nonkonformního spisovatele, jehož práce jsou namířeny proti oficiálnímu uměleckému diskurzu. Mezi takto chápaná díla patří i autorčina próza Свой круг, prostřednictví které se Petruševská snaží nalézt rovnováhu mezi umělecky a společensky chápanými normami. K analýze prózy Свой круг bylo užito formálního principu karnevalizace ruského vědce M. M. Bachtina, jehož poznámky nám pomohly poodhalit politické, sociální a kulturní pozadí raně postsocialistické společnosti (nejen) v Rusku.
Contemporary Russian writer L. S. Petrushevskaya is interested in modern interpersonal relations and social systems. Her literary production confirms that a satiric attitude of an artist is still the most important device of nonconformist authors, whose works play against the official discourse. One of such a works is Petrushevskaya's prose Свой круг, which is to discover the balance between social and artistic language (that is acceptable and that is not). In this paper Свой круг is analyzed through the formal principle of carnivalisation by M. M. Bakhtin, which opens important problems of political, cultural and social background of the years of transformation and early post-soviet period.
Reference
[1] Bachtin, M., M. (1975): Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Odeon.

[2] Bachtin, M. M. (1980a): Formální metoda v literární vědě. Praha: Lidové nakladatelství.

[3] Bachtin, M. M. (1980b): Román jako dialog. Praha: Odeon.

[4] Balvín, J. (2005): Bachtin a lidová kultura středověku a renesance. In Internetová verze časopisu Ergo, 1/2005, Ústí nad Labem: PdF UJEP. Retrieved September,14 2011 from http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/jaroslav_balvin.htm.

[5] Binová, G. (1996): Ot ironii k absurdu (k poetike "Novoj volny"). In Litteraria humanitas IV. Brno: Masarykova univerzita, s. 379–389.

[6] Buslakova, T. P. (2008): Современная русская литература: тенденции последнего десятилетия. Vysšaja škola: Moskva.

[7] Ivanov, V. V. (1995): Film ve filmu. In Tartuská škola. Sborník filmové teorie 2. Praha: NFA.

[8] Montgomery, M. V. (1993): Carnivals and Commonplaces: Bakhtin's Chronotope, Cultural Studies, and Film. New York: Peter Lang.

[9] Nefagina, G. L. (1998a): Dinamika stilevych tečenij v russkoj proze 1980–90-ch godov. Minsk: BGU.

[10] Nefagina, G. L. (1998b): Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch – načala 90-ch godov XX veka. Minsk: Ekonompress.

[11] Paţítková, Š. (2008): Karnevalizace ve filmech Emira Kusturici. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

[12] Porter, R. A. (1994): Russia's alternative prose, Oxford/Providence: Berg.

[13] Shneidman, N. (1995): Russian Literature 1995–2002. On the Threshold of a New Millennium. Toronto: University of Toronto Press.

[14] Shneidman, N. (2004): Russian Literature 1988–1994. The End of an Era. Toronto: University of Toronto Press.

[15] Stam, R. (1989): Film, Literature and the Carnivalesque. In.: Subversive Pleasures. Bachtin, Cultural Criticism and Film. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.