Medzi poetikou a estetikou ruskej a slovenskej prózy (o funkcii literárnej estetiky)

Název: Medzi poetikou a estetikou ruskej a slovenskej prózy (o funkcii literárnej estetiky)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 1-6
Rozsah
1-6
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok sa zaoberá interpretáciou textu interpreta 20. storočia. Texty sú vybrané podľa charakteru a vzťahu k problému a jeho tragickosti. V poetike autori pouţívajú rôzne naračné postupy a významy symbolov. Symbol má morálne a filozofické prepojenie s kompozíciou a výrazom textu.
The marked author's texts of the 20th century have got into interpretative space. The texts are coinnected by character, intimacy of problem and its tragic punch line. In poetics the authors use narrator and the meaning of a symbol. The symbol has moral and philosophical joining into the composition and punch line of the text.
Reference
[1] CAUDWELL, Ch.: Ilúzia a skutočnosť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

[2] MALITI, E.: Symbolizmus ako princíp videnia. Bratislava: VEDA 1996.

[3] MILČÁK, J.: Rosa canina. Levoča: Modrý Peter 1995. Próza List dcére po Vianociach roku 19.., s. 52.

[4] PLATONOV, A.: Svetlo. Zostavil M. Heveši. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo. Edícia Lipa 1973. Próza Matka, s. 245-251.

[5] ŠKLOVSKIJ, V.: Tetiva. O odlišnosti podôb. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.