Žemberová, Viera

Varianty jmen:

Žemberová, Viera (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 151.

Článek
Žemberová, Viera. Albert Marenčin – stretnutia bez návratov. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 131–136.

Článek
Žemberová, Viera. Anasoft Litera a jubilujúca Jaroslava Blažková. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. 83–85.

Článek
Žemberová, Viera. Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy. Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1, s. 158–160.

Článek
Žemberová, Viera. Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy. Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 2, s. 174–176.

Článek
Žemberová, Viera. Augustín Maťovčík jubiluje. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 117–118.

Článek
Žemberová, Viera. Autor v literárnohistorických súvislostiach. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 61–71.

Článek
Žemberová, Viera. Brnenské impulzy pre literatúru o literatúre. Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. 171–172.

Článek
Žemberová, Viera. Čakanie na dejiny (nielen literatúry) nemá horizont. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 203–206.

Kapitola
Žemberová, Viera. České a slovenské literárne vzťahy v 90. rokoch : (poznámky o súčasnosti). In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, s. 100–108.

Článek
Žemberová, Viera. Čím žije pamäť a reč literárnej histórie. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 187–199.

Kapitola
Žemberová, Viera. Das Fremde in der Autorintention der feministischen Prosa. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 197–204.

Článek
Žemberová, Viera. Denník a encyklopédia alebo čas a ruská duša. Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 2, s. 73–77.

Článek
Žemberová, Viera. Dialógy o slovakistike. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 1, s. 56–58.

Článek
Žemberová, Viera. Dve spisovateľky Aspektu – z písania Etely Farkašovej a Jany Juráňovej. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 181–191.

Článek
Žemberová, Viera. Empatia pre "zjavenie" – Peter Darovec o Petrovi Pišťankovi. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 160–163.

Článek
Žemberová, Viera. Epika estetických a filozofujúcich projekcií : (stratégia subjektu v próze "rodu"). Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 1, s. 1–18.

Článek
Žemberová, Viera. Filozofovanie o živote a smrti v (slovenskej) próze 20. storočia (stratégia ideí, stratégia autorov). Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 3, s. 34–38.

Článek
Žemberová, Viera. Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 137–148.

Článek
Žemberová, Viera. Funkcia empírie v prozaickom texte. Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 1, s. 29–35.

Článek
Žemberová, Viera. Genéza a hodnoty literatúry a kultúry národného spoločenstva. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 127–128.

Článek
Žemberová, Viera. Genéza a hodnoty slovanskej cyrilo-metodskej tradície. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 3, s. 59–64.

Článek
Žemberová, Viera. Gennadij Ajgí - rekapitulácia tvorivej nekapitulácie. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 1, s. 73–77.

Článek
Žemberová, Viera. Genológia na križovatke. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 17–23.

Článek
Žemberová, Viera. Genologická kontaminácia prozaického textu: poetika, noetika, žáner. Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 2, s. 51–71.

Článek
Žemberová, Viera. Genologické sondy do slavistického literárneho priestoru. Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 97–101.