Filozofovanie o živote a smrti v (slovenskej) próze 20. storočia (stratégia ideí, stratégia autorov)

Název: Filozofovanie o živote a smrti v (slovenskej) próze 20. storočia (stratégia ideí, stratégia autorov)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 3, s. 34-38
Rozsah
34-38
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autorka príspevku sa koncentruje na dieľňu spisovateľa otvárajúcu vlastný subjekt medzi životom a smrťou. V texte sú použité prípravné materiály.
The author of the article focuses on writer's workshop, that opens its own subject between life and death. Preliminary materials are used in the article.
Reference
[1] ŠVANTNER, F.: Integrálny denník. Prológ Pavol Števček. Epilóg Pavol Števček. Pezinok, Formát 2001, s. 90.

[2] TOLSTOJ, L. N.: Vášnivé novely. (Rodinné šťastie). Preložila Ružena Dvořáková-Žiaranová. Bratislava, Slovart 2003, s. 29.

[3] TOLSTOJ, L. N.: Novely o ruskej duši. (Posmrtné zápisky starca Fiodora Kuzmiča). Preložila Ružena Dvořáková-Žiaranová. Bratislava, Slovart 2004, s. 127–130