Profesorka PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., jubilující