Dohnal, Josef

Varianty jmen:

Dohnal, Josef (preferováno)
Догнал, Йозеф
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 180.

Článek
Dohnal, Josef. 150 let od narození Leonida Nikolajeviče Andrejeva a Opera slavica. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 1, s. 5.

Článek
Dohnal, Josef. Alexandr Afanasjevič Potebňa : vnitřní a vnější forma jako cesta k pochopení tvorby modelu světa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 57–69.

Článek
Dohnal, Josef. Anatomie cesty k dogmatům. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 1, s. 57–58.

Článek
Dohnal, Josef. Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 16–22.

Článek
Dohnal, Josef. Banskobystrická konference o romantismu. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 35–36.

Kapitola
Dohnal, Josef. Bělkinovy povídky A.S. Puškina jako začátek změny paradigmatu malé prózy. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 117–123.

Článek
Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo. Brněnské mezinárodní vědecké sympozium Problémy poetiky. Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 3, s. 52–55.

Článek
Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo. Brněnské sympozium Problémy poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 187–189.

Článek
Dohnal, Josef. [Budanova, N.F. Roman I.S. Turgeněva [i.e. Turgeneva] "Nov'" i revoljucionnoje narodničestvo 1870-ch godov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 145–146.

Článek
Dohnal, Josef. Budapešťský sborník o I.S. Turgeněvovi. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 3, s. 62–63.

Článek
Dohnal, Josef. Časopis Novaja rusistika vstupuje do života. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 3, s. 50–51.

Kapitola
Dohnal, Josef. Cesta do nitra lidské duše v literatuře počátku XX. století : (Andrejev, Musil, Kafka). In: Dohnal, Josef. Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století. 2012, s. 91–98.

Článek
Dohnal, Josef. Číst Čechova "klasicky" nebo jinak?. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 3, s. 53–55.

Kapitola
Dohnal, Josef. Člověk a čas, člověk a historie. In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, s. 88–115.

Kapitola
Dohnal, Josef. Člověk a jeho "já". In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, s. 27–53.

Kapitola
Dohnal, Josef. Člověk a příroda, člověk jako specifická část mimolidské přírody. In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, s. 75–87.

Kapitola
Dohnal, Josef. Člověk jako součást lidského kolektivu. In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, s. 54–75.

Článek
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Čtvrtstoletí s časopisem Opera Slavica. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 1, s. 3.

Článek
Dohnal, Josef. [Demetz, P. Böhmische Sonne, Mährischer Mond. Essays und Erinnerungen]. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 3, s. 58–60.

Článek
Dohnal, Josef. Die Mann-Frau-Beziehung in Waleri Brjussows Erzählung : Последние страницы из дневника женщины. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, roč. 47, č. X1, s. 39–47.

Článek
Dohnal, Josef. Dr. Jana Jelínková slaví jubileum. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 51–52.

Článek
Dohnal, Josef. Důsledný paradoxalista v Dostojevského Zápiscích z podzemí. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 1, s. 53–57.

Článek
Dohnal, Josef. Dvě mezinárodní vědecké konference v Polsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, roč. 49, č. X3, s. 127–128.

Článek
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. [Editorial]. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 3, s. 3–4.