Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy

Obrázek
Přispěvatel
Dohnal, Josef (Editor)
Zelenka, Miloš (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
244 s.
Edice
  • Litteraria humanitas ;; 16
ISBN
9788021058507
Jazyk
česky
anglicky
německy
polsky
rusky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 831818
Anotace
  • Sborník prací českých a zahraničních slavistů. Stati se zabývají specifickými otázkami vývoje slovanských literatur, sledují historický kontext vzájemných kulturních vztahů a analyzují konkrétní literární díla především 19. a 20. století. Sborník ukazuje na tematickou i metodologickou šíři spojenou s možnostmi studia slovanských literatur v jejich tematickém i tvarovém propojení. Sborník je dedikován prof. Ivo Pospíšilovi, DrSc., k jeho 60. narozeninám.
Poznámka
  • Publikace vznikla v rámci specifického výzkumu na Masarykově univerzitě – projekt Slované a slavistika v areálovém pojetí (MUNI/A/0789/2011).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
5-9 Úporné hledání smyslu | pdf icon Kšicová, Danuše
hidden-section Píseň mužů
Page Chapter number Title
11 Píseň mužů | pdf icon Křivánek, Vladimír
Page Chapter number Title
13-20 Аллегория, фантасмагория, гротеск в русском романтизме: несколько заметок о прозе О.И. Сенковского | pdf icon Aloe, Stefano
Page Chapter number Title
21-26 Экзистенциальные мотивы в прозе В. Шукшина | pdf icon Binová, Galina Pavlovna
Page Chapter number Title
27-36 Archivalien über Josef Dobrovský im Österreichischen Staatsarchiv in Wien | pdf icon Bonazza, Sergio
Page Chapter number Title
37-45 Два "Морозных утра" европейской лирики : (к специфике русской реалистической и младопольской поэзии) | pdf icon Budagova, Ljudmila Norajrovna
Page Chapter number Title
47-53 Attributes of wine in Serbian decasyllabic folk poems | pdf icon Bunjak, Petar; Topić, Miroslav
Page Chapter number Title
55-68 Chaotyczny wymiar świata – Bohumil Hrabal | pdf icon Czaplejewicz, Eugeniusz
Page Chapter number Title
69-75 Структурно-персонажная модель драмы И.С. Тургенева "Месяц в деревне" | pdf icon Dimitrov, Ljudmil
Page Chapter number Title
77-83 Капитанские часы M. Kuzmina ve světle tradic ruské prózy | pdf icon Dohnal, Josef
Page Chapter number Title
85-93 Andrićovo dílo v Československu (v České republice) | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
95-103 Marburg und seine Bedeutung für das Schaffen Boris Pasternaks | pdf icon Ibler, Reinhard
Page Chapter number Title
105-113 Political fiction w literaturze polskiej pierwszej dekady XXI wieku | pdf icon Janaszek-Ivaničková, Halina
Page Chapter number Title
115-118 The space of Slovenian literary culture: framework and goals of a research project | pdf icon Juvan, Marko
Page Chapter number Title
119-125 Mотив замурования и драма не-вольных каменщиков в первой пьесе Петко Ю. Тодорова | pdf icon Malinova-Dimitrova, Ljudmila
Page Chapter number Title
127-134 "Первый русский философ" и пути русского богословия | pdf icon Marčenko, Oleg Viktorovič
Page Chapter number Title
135-145 Дмитрий Чижевский и формализм: гуссерлианский контекст | pdf icon Mnich, Roman
Page Chapter number Title
147-154 Vystoupení ze života jako románový motiv v ruské literatuře | pdf icon Pechal, Zdeněk
Page Chapter number Title
155-160 Serendipita v literární vědě : literární kritika a "vysoké žánry" | pdf icon Pokorný, Milan
Page Chapter number Title
161-167 Aspects of alienation in Russian and other literature: borders and islands | pdf icon Porter, Robert
Page Chapter number Title
169-176 К чешскому восприятию русской поэзии | pdf icon Richterek, Oldřich
Page Chapter number Title
177-186 Der Habsburger-Mythos als Moment einer regionalen Identität Galiziens? : (Beispiele aus der zeitgenössischen ukrainisch-galizischen Literatur) | pdf icon Simonek, Stefan
Page Chapter number Title
187-195 K několika proměnám poutníka v české literatuře | pdf icon Voisine-Jechová, Hana
Page Chapter number Title
197-201 Ivo Pospíšil a moderní genologie : (několik stručných a nesoustavných poznámek) | pdf icon Zelenka, Miloš
Page Chapter number Title
203-211 Ivo Pospíšil a konštituovanie brnianskej slovakistiky : (vklad do štúdia česko-slovenských vzťahov) | pdf icon Zelenková, Anna
Page Chapter number Title
213-224 Как применяется Бахтин: "Раковый корпус" А.И. Солженицына | pdf icon Žekulin, Nicholas G.
Page Chapter number Title
225-232 Pútnici a tuláci v slovenskej próze | pdf icon Žemberová, Viera
Page Chapter number Title
233-240 Komunikačné relácie literárneho textu (filmu) | pdf icon Žilka, Tibor