Dohnal, Josef

Name variants:

Dohnal, Josef (preferred)
Догнал, Йозеф
Content type
Displaying 1 - 25 of 180.

Article
Dohnal, Josef. 150 let od narození Leonida Nikolajeviče Andrejeva a Opera slavica. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 1, pp. 5.

Article
Dohnal, Josef. Alexandr Afanasjevič Potebňa : vnitřní a vnější forma jako cesta k pochopení tvorby modelu světa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 57–69.

Article
Dohnal, Josef. Anatomie cesty k dogmatům. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 1, pp. 57–58.

Article
Dohnal, Josef. Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 16–22.

Article
Dohnal, Josef. Banskobystrická konference o romantismu. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 35–36.

Chapter
Dohnal, Josef. Bělkinovy povídky A.S. Puškina jako začátek změny paradigmatu malé prózy. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 117–123.

Article
Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo. Brněnské mezinárodní vědecké sympozium Problémy poetiky. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 52–55.

Article
Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo. Brněnské sympozium Problémy poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 187–189.

Article
Dohnal, Josef. [Budanova, N.F. Roman I.S. Turgeněva [i.e. Turgeneva] "Nov'" i revoljucionnoje narodničestvo 1870-ch godov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 145–146.

Article
Dohnal, Josef. Budapešťský sborník o I.S. Turgeněvovi. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 3, pp. 62–63.

Article
Dohnal, Josef. Časopis Novaja rusistika vstupuje do života. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 3, pp. 50–51.

Chapter
Dohnal, Josef. Cesta do nitra lidské duše v literatuře počátku XX. století : (Andrejev, Musil, Kafka). In: Dohnal, Josef. Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století. 2012, pp. 91–98.

Article
Dohnal, Josef. Číst Čechova "klasicky" nebo jinak?. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 3, pp. 53–55.

Chapter
Dohnal, Josef. Člověk a čas, člověk a historie. In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, pp. 88–115.

Chapter
Dohnal, Josef. Člověk a jeho "já". In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, pp. 27–53.

Chapter
Dohnal, Josef. Člověk a příroda, člověk jako specifická část mimolidské přírody. In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, pp. 75–87.

Chapter
Dohnal, Josef. Člověk jako součást lidského kolektivu. In: Dohnal, Josef. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. 1997, pp. 54–75.

Article
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. Čtvrtstoletí s časopisem Opera Slavica. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 1, pp. 3.

Article
Dohnal, Josef. [Demetz, P. Böhmische Sonne, Mährischer Mond. Essays und Erinnerungen]. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 3, pp. 58–60.

Article
Dohnal, Josef. Die Mann-Frau-Beziehung in Waleri Brjussows Erzählung : Последние страницы из дневника женщины. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. 39–47.

Article
Dohnal, Josef. Dr. Jana Jelínková slaví jubileum. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 51–52.

Article
Dohnal, Josef. Důsledný paradoxalista v Dostojevského Zápiscích z podzemí. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 1, pp. 53–57.

Article
Dohnal, Josef. Dvě mezinárodní vědecké konference v Polsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 127–128.

Article
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef; Gazda, Jiří. [Editorial]. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 3, pp. 3–4.