Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského

Název: Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. [193]-204
Rozsah
[193]-204
  • ISSN
    1212-0391
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.