Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini?

Název: Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini?
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. [171]-177
Rozsah
[171]-177
  • ISSN
    1212-0391
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rámci grantového projektu Italská opera na Moravě na Ústavu hudební vědy FF MU pod vedením Jany Perutkové bylo v nových kontextech otevřeno téma operního provozu v Jaroměřicích nad Rokytnou za hraběte Jana Adama z Questenbergu. Dostali jsme se též k otázce libretistů oper provedených zde ve dvacátých a na počátku třicátých let 18. století, zejména k libretu opery Františka Václava Míči O původu Jaroměřic.