Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini?

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007, vol. 55, iss. H41, pp. [171]-177
Extent
[171]-177
  • ISSN
    1212-0391
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V rámci grantového projektu Italská opera na Moravě na Ústavu hudební vědy FF MU pod vedením Jany Perutkové bylo v nových kontextech otevřeno téma operního provozu v Jaroměřicích nad Rokytnou za hraběte Jana Adama z Questenbergu. Dostali jsme se též k otázce libretistů oper provedených zde ve dvacátých a na počátku třicátých let 18. století, zejména k libretu opery Františka Václava Míči O původu Jaroměřic.
Summary language
Document