Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze

Název: Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze
Variantní název:
  • Family environment characteristics of Czech families and Arabic families of Izraeli citizens : a contribution to transcultural analysis
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. [129]-141
Rozsah
[129]-141
  • ISSN
    0068-2705
Type: Zpráva
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Rodina je tradičním prostředím utváření sociálních vztahů. Jako zprostředkující článek mezi jedincem a společností je nezastupitelnou institucí, která plní významné funkce. Pro dítě je rodina základní socializační jednotkou. Všechny historické pokusy nahradit rodinu něčím jiným zatím ztroskotaly. V moderních státech, mezi které samozřejmě počítáme Českou republiku i Izrael, přešlo mnoho jejích funkcí na jiné společenské instituce. Tím výrazněji vystupuje do popředí skutečnost, že rodina je zejména primární sociální skupinou, která formuje osobnost člověka a chrání ho před tlaky společnosti. Na jedné straně rodina osobnost člověka formuje, na druhé straně osobnost jednotlivých členů determinuje rodinnou atmosféru citovou a výchovnou, někdy je tato atmosféra chápána jako výsledek konstelace proměnných osobnostních, situačních, časových. Rodina je mj. skupinou, v níž se přenášejí tradiční kulturní vzorce chování a která je díky tomu i jednotkou do značné míry konzervativní. Hlavním rysem současné evropské monogamní rodiny podle Horské, 1990, je její snižující se stabilita, vysoká rozvodovost je pouze jejím projevem. Současná podoba arabské i české rodiny a postoj společnosti k rodině jsou výsledkem dlouhodobého vývoje.