I29

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1995
Ročník: 44
Číslo: I29
Rok vydání
1996
ISSN
0068-2705
ISBN
80-210-1305-2
Poznámka
  • Psychologické číslo
  • The present collection is the last, 44 volume of the series I (series paedogogica et psychologica). Starting in 1995, the collection will be published annually in two separate series P (psychological series) and I (paedagogical series). The collections of the Psychological Series entitled "Annales Psychologici" will bringt together contributions of the staff and associates of the Institute of Psychology of the Masaryk University. Each volume will focus on a different topic. The first issue, edited by Associated-Prof. Ivo Plaňava, will be devoted to family and marital problems.
Ústav FF MU
hidden section Editorial
Title Document Document
Editorial | [5]
Smékal, Vladimír
PDF PDF
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document Document
Osobnost a psychologické dílo jubilujícího Josefa Švancary | [7]–9
Smékal, Vladimír
PDF PDF
Ansätze der mentalen Repräsentation bei Jean Piaget | [13]–17
Pfeiffle, Horst
PDF PDF
Anticipace "mentální reprezentace" v pracích brněnské psychologické školy | [19]–24
Švancara, Josef
PDF PDF
Schweizerische Ansätze in der tschechischen Psychologie | [25]–30
Švancara, Josef; Švancarová, Lea
PDF PDF
Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie | [31]–36
Smékal, Vladimír
PDF PDF
Mentální reprezentace: formy, druhy a vlastnosti | [37]–46
Sedláková, Miluše
PDF PDF
O příčinách krize v současné psychologii | [47]–58
Viewegh, Josef
PDF PDF
Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí | [59]–69
Svoboda, Mojmír; Absolonová, Renata
PDF PDF
Možnosti diagnostikování imaginativních schopností | [71]–78
Svoboda, Mojmír; Šifaldová, Taťána
PDF PDF
Sociální reprezentace pojmu demokracie | [79]–94
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav
PDF PDF
Self-preservative tendencies of human personality | [95]–105
Hanuza, Maria
PDF PDF
A psychological concept of young women's sexual life | [107]–119
Radka, Agnieszka
PDF PDF
Aktuální otázky psychosomatiky a sanoterapie | [121]–126
Vašina, Lubomír
PDF PDF
Zprávy o výzkumu – Research news
Title Document Document
Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze | [129]–141
Dan, Jiří; Mahagna, Yousef
PDF PDF
Recenze – Reviews
Title Document Document
[Reusser, Kurt; Reusser-Weyeneth, Marianne, Hrsg. Verstehen: psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe] | [143]–145
Švancara, Josef
PDF PDF
[Sehringer, Wolfgang; Jung, Gabriela. Schulreform von unten: Leistungsdifferenzierung an einem Gymnasium und Begabungsuntersuchungen an weiterführenden Schulen in einer süddeutschen Region] | 146
Švancara, Josef
PDF PDF
Soupis publikací – Bibliography
Title Document Document
Josef Švancara : soupis publikací | [149]–158
PDF PDF