psychologie

Ústavy FF MU

Kolekce

Nejnovější

Kniha
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018

Kniha
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Číslo
Annales psychologici, 2015, roč. 2 (16), číslo 2.

Číslo
Annales psychologici, 2015, roč. 2 (16), číslo 1.

Číslo
Annales psychologici, 2014, roč. 1 (15), číslo 2.

Číslo
Annales psychologici, 2014, roč. 1 (15), číslo 1.

Číslo
Klinická psychologie a osobnost, 2013, roč. 2, číslo 2.

Číslo
Klinická psychologie a osobnost, 2013, roč. 2, číslo 1.

Číslo
Klinická psychologie a osobnost, 2012, roč. 1, číslo 1.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, 2010, roč. 58, číslo P14.