Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
ISSN
1211-3522
Variantní název
Annales psychologici
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. P, Series psychologica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2010
Ústav FF MU
Navazuje:
Annales psychologici (2014-2015)
Popis
Řada psychologická (řada P) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-3522, vycházela v letech 1996-2010, zároveň také pod názvem Annales psychologici. Uveřejňovala příspěvky z oblasti psychologie a příbuzných disciplín. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. (V letech 2012 a 2013 vydával Psychologický ústav FF MU odborný časopis Klinická psychologie a osobnost, ISSN 1805-6393; od r. 2014 se vrací k tradici Annales psychologici, s novým ISSN 2336-4939).
Ročníky, čísla
2010 (Ročník 58 edice SPFFBU)
P14
2009 (Ročník 57 edice SPFFBU)
P13
2008 (Ročník 56 edice SPFFBU)
P12
2007 (Ročník 55 edice SPFFBU)
P11
2006 (Ročník 54 edice SPFFBU)
P10
2005 (Ročník 53 edice SPFFBU)
P9
2004 (Ročník 52 edice SPFFBU)
P8
2003 (Ročník 51 edice SPFFBU)
P7
2002 (Ročník 50 edice SPFFBU)
P6
2001 (Ročník 49 edice SPFFBU)
P5
2000 (Ročník 48 edice SPFFBU)
P4
1999 (Ročník 47 edice SPFFBU)
P3
1998 (Ročník 46 edice SPFFBU)
P2
1996 (Ročník 45 edice SPFFBU)
P1