Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 1998, roč. 46, č. P2

Obrázek
Rok
1998
Rok vydání
1998
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2020-2
Ústav FF MU
hidden section Redakční úvod
Page Title
[7] Redakční úvod Svoboda, Mojmír | pdficon
Články – Articles
Page Title
[9]-22 Multifaceted psychology : a retrospect Brožek, Josef | pdficon
[23]-36 Somatická psychoterapie-sanoterapie a základní asány jako prevence stresu u vysokoškolských studentů Vašina, Lubomír | pdficon
[37]-55 Agrese a masmediální komunikace Petříková, Jana; Svoboda, Mojmír | pdficon
[57]-62 Úvod do taneční terapie Blížkovská, Jaroslava | pdficon
[63]-72 Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie Poledňová, Ivana; Stránská, Zdenka; Stehnová, Zuzana | pdficon
[73]-81 Emocionální problémy nadaných dětí Portešová, Šárka | pdficon
[83]-91 Neuropsychologická rehabilitace paměti Rusková, Hana | pdficon
[93]-107 Mentální representace domova Portešová, Šárka | pdficon
[109]-121 Ověření možností CAE pro diagnostiku alexithymie Mejzlíková, Zdenka | pdficon
[123]-139 Grafologie - mýtus a realita Petříková, Jana | pdficon
Zprávy o výzkumu – Research news
Page Title
[141]-168 Vývojová dynamika čtenářského výkonu dětí s dyslexií Dan, Jiří | pdficon
Zprávy – Reports
Page Title
[169]-173 40 let brněnské psychologické poradny Dan, Jiří; Plocek, Karel | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[175]-176 [Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.). Frühförderung in Europa] Dan, Jiří | pdficon