Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2000, roč. 48, č. P4

Obrázek
Rok
2000
Rok vydání
2001
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2516-6
Ústav FF MU
hidden section Redakční úvod
Page Title
[5] Redakční úvod Svoboda, Mojmír | pdficon
Články – Articles
Page Title
[7]-15 Pohlavní zneužívání dívek a chlapců: příspěvek k metodice výzkumu Tyrlík, Mojmír; Kukla, Lubomír | pdficon
[17]-34 Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia Sęk, Helena | pdficon
[35]-55 Uwarunkowania ekspresji syndromu gotowości anorektrycznej Ziółkowska, Beata | pdficon
[57]-63 Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970) Švancara, Josef | pdficon
[65]-77 Kvalita života psychiatrických pacientů Valášková, Kamila; Machů, Věra | pdficon
[79]-86 První ověřování testu tří stromů na české populaci Svoboda, Mojmír | pdficon
[87]-98 Mozkové mechanismy fenoménu osobnosti v kontextu paradigmatu energie-informace-adaptabilita Vašina, Lubomír | pdficon
[99]-111 Taneční terapie primitivní expresí Blížkovská, Jaroslava | pdficon
[113]-123 Psychosomatika a koncept chování typu v souvislosti s vážnými somatickými chorobami Petříková, Jana | pdficon
[125]-137 Efekt sanoterapeutických metod jako spouštěčů mechanismů adaptace při zvládání důsledků informačního stresu Vašina, Lubomír; Vychodilová, Zuzana | pdficon
[139]-148 Vliv speleoterapie na aktuální psychický výkon dětí s asthma bronchiale Hanáková, Darina; Dan, Jiří | pdficon
[149]-161 Úzkost a strach ve škole Stránská, Zdenka; Pančochová, Soňa | pdficon
[163]-174 Diagnostika demence v psychologické praxi : Zhodnocení tří posuzovacích škál demence - Mini Mental State Examination, Testu kresby hodin (CDT) a Mattisovy škály demence Šrámková, Stanislava | pdficon
[175]-184 Psychologie v praxi bezpečnosti silničního provozu Stránský, Zdeněk | pdficon
[185]-191 Psychologie dobré nálady Černoušek, Michal | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[193]-194 [Sehringer, Wolfgang. Zeichnen und Malen als Instrument der psychologischen Diagnostik: ein Handbuch] Švancara, Josef | pdficon