Mozkové mechanismy fenoménu osobnosti v kontextu paradigmatu energie-informace-adaptabilita

Variantní název
The brain mechanismes of the personality in context of energy-information-adaptability paradigma
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 48, č. P4, s. [87]-98
Rozsah
[87]-98
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document