[Sehringer, Wolfgang. Zeichnen und Malen als Instrument der psychologischen Diagnostik: ein Handbuch]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 48, č. P4, s. [193]-194
Rozsah
[193]-194
  • ISSN
    1211-3522
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Sehringer, Wolfgang. Zeichnen und Malen als Instrument der psychologischen Diagnostik: ein Handbuch. 2., vollstandig neubearbeitete Auflage. Heidelberg: Universitatsverlag C. Winter, 1999. 591 S. ISBN 3-8253-8081-5.
Document