Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
ISSN
1211-3522
Variant title
Annales psychologici
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. P, Series psychologica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2010
Department FF MU
Topic
Next:
Annales psychologici (2014-2015)
Description
Řada psychologická (řada P) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-3522, vycházela v letech 1996-2010, zároveň také pod názvem Annales psychologici. Uveřejňovala příspěvky z oblasti psychologie a příbuzných disciplín. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. (V letech 2012 a 2013 vydával Psychologický ústav FF MU odborný časopis Klinická psychologie a osobnost, ISSN 1805-6393; od r. 2014 se vrací k tradici Annales psychologici, s novým ISSN 2336-4939).
Volumes, Issues
2010 (Volume 58 of series SPFFBU)
P14
2009 (Volume 57 of series SPFFBU)
P13
2008 (Volume 56 of series SPFFBU)
P12
2007 (Volume 55 of series SPFFBU)
P11
2006 (Volume 54 of series SPFFBU)
P10
2005 (Volume 53 of series SPFFBU)
P9
2004 (Volume 52 of series SPFFBU)
P8
2003 (Volume 51 of series SPFFBU)
P7
2002 (Volume 50 of series SPFFBU)
P6
2001 (Volume 49 of series SPFFBU)
P5
2000 (Volume 48 of series SPFFBU)
P4
1999 (Volume 47 of series SPFFBU)
P3
1998 (Volume 46 of series SPFFBU)
P2
1996 (Volume 45 of series SPFFBU)
P1