Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2010, vol. 58, iss. P14

Image
Year
2010
Publication year
2010
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-5422-6
Department FF MU
Topic
Články – Articles
Page Title
[5]-18 Štěstí jako předmět vědeckého zkoumání pozitivní psychologie Slezáčková, Alena | pdficon
[19]-35 Ovlivnění pozornosti a exekutivních funkcí specifickou pohybovou aktivitou (DDR) u dětí středního školního věku s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou Göbelová, Irena; Humpolíček, Pavel; Kuběna, Aleš | pdficon
[37]-46 Assessment of response pattern aberrancy in Eysenck Personality Inventory Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Vobořil, Dalibor | pdficon
[47]-58 Mezigenerační soužití mladých rodin jako zátěžová situace: fenomén tchýně v České republice Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír | pdficon
[59]-66 Social intelligence as a predictor of pro-social and asocial behaviour: ways of affecting it through psychotherapy and social and pedagogical programmes Vašina, Lubomír; Bargel, Miroslav | pdficon
[67]-76 Object – Spatial Imagery Questionnaire (OSIQ) Vidláková, Ivana | pdficon
[77]-84 Psychologická intervence bez osobní účasti klienta Svoboda, Mojmír | pdficon
[85]-99 Konsilience v teoriích celoživotního vývoje Švancara, Josef | pdficon
[101]-108 Vzťah vybraných osobnostných charakteristík ku konfliktu práce a rodiny Richterová, Kamila; Burešová, Iva | pdficon
[109]-113 Děti a volný čas Ježková, Veronika | pdficon
[115]-122 Spokojenost onkologických pacientů Bukáčková, Jitka | pdficon
[123]-130 Optimismus a zdraví Dosedlová, Jaroslava | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[131]-132 [Zimbardo, Philip; Boyd, John. Die neue Psychologie der Zeit und wie sie Ihr Leben verändern wird] Švancara, Josef | pdficon