Štěstí jako předmět vědeckého zkoumání pozitivní psychologie

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. [5]-18
Extent
[5]-18
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem této přehledové studie je představit současné koncepce lidského štěstí, které přináší směr pozitivní psychologie, a seznámit s výsledky aktuálních zahraničních i tuzemských výzkumů. Uvedeme základní metody pro zjišťování míry štěstí a osobní pohody a předestřeme také aplikační možnosti poznatků v praxi. Závěrem naznačíme možnosti dalšího směru výzkumu v dané oblasti v České republice.
The aim of the paper is to present main aspects and conceptions of human happiness that is studied by positive psychology. We give overview of the methods measuring happiness and well-being and we present and discuss the results of selected international and domestic studies on happiness, well-being and life satisfaction. We suggest possible implications of the results of happiness research for practice and call for further research on happiness in the Czech Republic.
Document