Psychologická intervence bez osobní účasti klienta

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. [77]-84
Extent
[77]-84
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Moderní doba přináší často absenci bezprostředního fyzického kontaktu psychologa a klienta. Jedná se hlavně o psychologickou intervenci prostřednictvím telefonu, masových sdělovacích prostředků a internetu. Je pojednáno o charakteristikách, možnostech a mezích "distanční" komunikace a intervence. Je konstatována absence pravidel psychologického působení v etických kodexech řady zemí.
Note
  • Předneseno ve zkrácené formě na 27. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci v Trenčianských Teplicích 2009.
Document