Svoboda, Mojmír

Name variants:

Svoboda, Mojmír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 47.

Article
Petříková, Jana; Svoboda, Mojmír. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 37–55.

Article
Svoboda, Mojmír; Hájek, Petr. České verze nástrojů na měření hypnability. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 159–170.

Article
Svoboda, Mojmír; Stránská, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 5–13.

Article
Stránská, Zdenka; Svoboda, Mojmír. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, vol. 51, iss. P7, pp. 5–18.

Article
Svoboda, Mojmír. Devět desetiletí psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Klinická psychologie a osobnost. 2012, vol. 1, iss. 1, pp. 87–93.

Article
Svoboda, Mojmír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 5–6.

Article
Svoboda, Mojmír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1999, vol. 47, iss. P3, pp. 10.

Article
Svoboda, Mojmír. Editorial. Klinická psychologie a osobnost. 2012, vol. 1, iss. 1, pp. 5.

Article
Kušnieriková, Kateřina; Svoboda, Mojmír. Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Annales psychologici. 2014, vol. 1 (15), iss. 1, pp. 28–34.

Article
Svoboda, Mojmír. Faktor prekoncepce v hypnologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 77–85.

Chapter
Svoboda, Mojmír. Faktor prekoncepce v hypnologii. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, pp. 71–84.

Article
Svoboda, Mojmír. Faktory ovlivňující volbu oboru vysokoškolského studia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 83–91.

Article
Svoboda, Mojmír; Drdová, Drahomíra. Hodnotová orientace a "locus of control". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 93–98.

Article
Svoboda, Mojmír. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. 71–78.

Chapter
Svoboda, Mojmír. Hypnabilita. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, pp. 31–70.

Article
Svoboda, Mojmír. Hypnotická schopnost ve vztahu k sociální ovlivnitelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, vol. 35, iss. I21, pp. 45–56.

Article
Svoboda, Mojmír; Absolonová, Renata. Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 59–69.

Chapter
Svoboda, Mojmír. Hypnóza a sugesce. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, pp. 11–30.

Article
Svoboda, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 27–34.

Article
Hladík, Ladislav; Svoboda, Mojmír. Internalita a externalita a školní úspěšnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 99–104.

Article
Svoboda, Mojmír. Jubileum prof. PhDr. Josefa Švancary, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, vol. 52, iss. P8, pp. 7–10.

Article
Klimusová, Helena; Burešová, Iva; Svoboda, Mojmír. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, vol. 56, iss. P12, pp. 39–45.

Article
Svoboda, Mojmír; Černá, Vlasta. K některým osobnostním charakteristikám mladistvých suicidantů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 93–102.

Chapter
Svoboda, Mojmír. Literatura. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, pp. 121–135.