Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 1996, roč. 45, č. P1