P1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Rok: 1996
Ročník: 45
Číslo: P1
Rok vydání
1996
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-1327-3
Ústav FF MU