Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 1999, roč. 47, č. P3

Obrázek
Název čísla
Mihajlo Rostohar (1878-1966) v tradici celostní a experimentální psychologie = Mihajlo Rostohar (1878-1966) fruitful tradition of integrate and experimental psychology
Rok
1999
Rok vydání
1999
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2068-7
Ústav FF MU
hidden section Editorial
Page Title
[10] Editorial Svoboda, Mojmír | pdficon
Články – Articles
Page Title
[11]-15 Tři etapy života a díla Mihajla Rostohara Švancara, Josef | pdficon
[17]-23 Mihajlo Rostohar v Praze Brožek, Josef; Hoskovec, Jiří | pdficon
[25]-[70] Čtvrt století badatelské, pedagogické a organizační činnosti M. Rostohara v Brně v letech 1923-1949 Švancara, Josef | pdficon
[71]-76 Rostohar as an anticipator of great ideas Pečjak, Vid | pdficon
[77]-88 Středoevropský kontext Rostoharova obecně psychologického učení Sedláková, Miluše | pdficon
[89]-97 Rostoharův strukturalismus Heller, Daniel | pdficon
[99]-104 Rostoharovo pojetí psychologických základů počátečního čtení Dan, Jiří | pdficon
[105]-106 Ze vzpomínek na prof. M. Rostohara Pejhovský, Emil | pdficon
[107]-109 Příloha [Mihajlo Rostohar - životopis] Švancara, Josef | pdficon
[111]-115 From "psichiologia" to "psychologia": graphically documented archival study across three centuries Brožek, Josef M. | pdficon