Rostohar as an anticipator of great ideas

Autor: Pečjak, Vid
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1999, roč. 47, č. P3, s. [71]-76
Rozsah
[71]-76
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document