Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1995, vol. 44, iss. I29

Image
Year
1995
Publication year
1996
ISSN
0068-2705
ISBN
80-210-1305-2
Note
  • Psychologické číslo
  • The present collection is the last, 44 volume of the series I (series paedogogica et psychologica). Starting in 1995, the collection will be published annually in two separate series P (psychological series) and I (paedagogical series). The collections of the Psychological Series entitled "Annales Psychologici" will bringt together contributions of the staff and associates of the Institute of Psychology of the Masaryk University. Each volume will focus on a different topic. The first issue, edited by Associated-Prof. Ivo Plaňava, will be devoted to family and marital problems.
Department FF MU
Topic
hidden section Editorial
Page Title
[5] Editorial Smékal, Vladimír | pdficon
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[7]-9 Osobnost a psychologické dílo jubilujícího Josefa Švancary Smékal, Vladimír | pdficon
[13]-17 Ansätze der mentalen Repräsentation bei Jean Piaget Pfeiffle, Horst | pdficon
[19]-24 Anticipace "mentální reprezentace" v pracích brněnské psychologické školy Švancara, Josef | pdficon
[25]-30 Schweizerische Ansätze in der tschechischen Psychologie Švancara, Josef; Švancarová, Lea | pdficon
[31]-36 Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie Smékal, Vladimír | pdficon
[37]-46 Mentální reprezentace: formy, druhy a vlastnosti Sedláková, Miluše | pdficon
[47]-58 O příčinách krize v současné psychologii Viewegh, Josef | pdficon
[59]-69 Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí Svoboda, Mojmír; Absolonová, Renata | pdficon
[71]-78 Možnosti diagnostikování imaginativních schopností Svoboda, Mojmír; Šifaldová, Taťána | pdficon
[79]-94 Sociální reprezentace pojmu demokracie Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav | pdficon
[95]-105 Self-preservative tendencies of human personality Hanuza, Maria | pdficon
[107]-119 A psychological concept of young women's sexual life Radka, Agnieszka | pdficon
[121]-126 Aktuální otázky psychosomatiky a sanoterapie Vašina, Lubomír | pdficon
Zprávy o výzkumu – Research news
Page Title
[129]-141 Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze Dan, Jiří; Mahagna, Yousef | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[143]-145 [Reusser, Kurt; Reusser-Weyeneth, Marianne, Hrsg. Verstehen: psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe] Švancara, Josef | pdficon
146 [Sehringer, Wolfgang; Jung, Gabriela. Schulreform von unten: Leistungsdifferenzierung an einem Gymnasium und Begabungsuntersuchungen an weiterführenden Schulen in einer süddeutschen Region] Švancara, Josef | pdficon
Soupis publikací – Bibliography
Page Title
[149]-158 Josef Švancara : soupis publikací | pdficon