Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie

Title: Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie
Variant title:
  • Mental representation, NLP, constructive psychology in the light of integrative psychology
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. [31]-36
Extent
[31]-36
  • ISSN
    0068-2705
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jedním z úkolů integrativní psychologie je hledat, co mají společného teorie a přístupy, které vznikají často v odlehlých vztahových rámcích. Jen tím totiž může docházet k vzájemnému obohacování, syntéze, ale i k tříbení různých poznatkových systémů.