Smékal, Vladimír

Name variants:

Smékal, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Article
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Činitelé studijního úspěchu a jeho předpověď u vysokoškoláků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, vol. 8, iss. B6, pp. 64–89.

Article
Smékal, Vladimír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 5.

Article
Smékal, Vladimír. [Freeman, Frank S. Theory and practice of psychological testing]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1964, vol. 13, iss. B11, pp. 97–98.

Article
Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti : koncepce a problémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 17–22.

Article
Smékal, Vladimír. Kam kráčí psychologie?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, vol. 52, iss. P8, pp. 11–15.

Article
Smékal, Vladimír. Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 31–36.

Article
Smékal, Vladimír. Metodologická východiska výzkumů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 25–40.

Article
Smékal, Vladimír. Osobnost a psychologické dílo jubilujícího Josefa Švancary. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 7–9.

Article
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír. Osobnostní a vývojové determinanty estetického vnímání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 39–73.

Article
Smékal, Vladimír. Předmět psychologie osobnosti a pojem "osobnost". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 53–64.

Article
Smékal, Vladimír. Příspěvek k teorii osobnosti a poruch chování dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 88–103.

Article
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Prof. dr. Vilém Chmelař sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, vol. 11, iss. B9, pp. 211–228.

Article
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír. Sémantický diferenciál výtvarného umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 81–92.

Article
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 79–94.

Article
Smékal, Vladimír. [Stríženec, Michal. Psychológia náboženstva]. Religio. 1997, vol. 5, iss. 1, pp. 86–87.

Article
Smékal, Vladimír. [Teoretičeskije problemy psichologii ličnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, vol. 25, iss. I11, pp. 115–118.

Article
Smékal, Vladimír. Teoretické problémy poznávání a charakterizování osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 93–104.

Article
Smékal, Vladimír. Transscienciální kategorie a princip specifičnosti v psychologii osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. 23–33.

Article
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír. Východiska a cíle psychologie umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 103–108.

Article
Smékal, Vladimír; Dvořáček, Vladimír. Vztah temperamentu a mechanismů adaptace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, vol. 25, iss. I11, pp. 109–112.

Article
Smékal, Vladimír. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, vol. 45, iss. P1, pp. 9– 13.

Article
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky na filosofické fakultě v Brně od května r. 1957 do května r. 1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, vol. 8, iss. B6, pp. 115–116.

Article
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír; Mojžíšek, Lubomír; Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 137–141.

Article
Smékal, Vladimír. Životní jubileum univerzitního profesora PhDr. Jozefa Kurice, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 7–8.