Pojetí mravní výchovy v socialistické společnosti

Název: Pojetí mravní výchovy v socialistické společnosti
Variantní název:
  • Понимание нравственного воcпитания в социалистическом обществе
    • Ponimanije nravstvennogo vospitanija v socialističeskom obščestve
  • Die Auffassung der Moralischen in der sozialistischen Gesellschaft
    • Ponimanije nravstvennogo vospitanija v socialističeskom obščestve
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. [11]-40
Rozsah
[11]-40
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.