Metamuseological challenges in the work of Zbyněk Stránský

Název: Metamuseological challenges in the work of Zbyněk Stránský
Variantní název:
  • Metamuzeologické výzvy v díle Zbyňka Stránského
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 2, s. 18-26
Rozsah
18-26
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
ICOFOM had always been a major platform for the recognition of Stránský as one of the key theoreticians from the Central European area. Outside ICOFOM his work has hardly been published in English, so in the English speaking museological (or, rather museum studies) world he thus remained largely unknown. Apart from the Czech and Slovak Republics, the most fertile soil for Stránský's ideas was and is Germany. Difference should be made between the former German Democratic Republic and the Bundesrepublik Deutschland. Among museologists of the German Democratic Republic, Stránský was well known and well respected. Before 1989, he was not very well received in the Bundesrepublik Deutschland. Mainly thanks to Friedrich Waidacher (Graz) and Christian Müller-Straten (Munich), Stránský's ideas became recently known to a wider German speaking audience. In general, museologists all over the world were attracted to Stránský because he elaborated a consistent system of museology built around some discipline-specific concepts, such as musealisation and museality. Such a system was helpful in developing consistent study programmes. To Stránský developing a consistent system was crucial in his lifelong endeavour to prove that museology is a genuine academic discipline, but this concern was of little interest in "western" countries. Besides, in most of the new museology/museum studies programmes at European universities the museum as subject matter field is claimed by other disciplines: art history, history, ethnography, and increasingly: cultural studies. In these contexts, there is no felt need to adopt a rather rigid system and methodology like the one advocated by Stránský. Stránský's work on musealisation can still be of value in a further development of the concept. The challenge is to make a connection with the New Museology, Museum Studies and Critical Heritage Studies discourses. It would be worthwhile to make an in-depth comparison of the concepts of heritage as, for example, advocated by Laurajane Smith and Stránský's concept of museality.
ICOFOM představovala již od svého vzniku největší platformu pro etablování Stránského jako jednoho z klíčových teoretiků v rámci středoevropského prostoru. Mimo rámec ICOFOM nebyly jeho práce prakticky vůbec publikovány v anglickém jazyce, v důsledku čehož zůstal pro muzeology (či spíše muzejníky) v anglicky mluvících zemích takřka neznámý. Kromě České a Slovenské republiky našly Stránského myšlenky živnou půdu zejména v Německu. Je však potřeba rozlišovat mezi dřívější Německou demokratickou republikou a Německou spolkovou republikou. Muzeologové z východního Německa Stránského dobře znali a respektovali. západním Německu však před rokem 1989 nenašel příliš pozitivní ohlas. Hlavní zásluhu na tom, že se Stránského myšlenky dostaly v nedávné době do povědomí širšího publika v německy mluvících zemích nesou Friedrich Waidacher (Štýrský Hradec) a Christian Müller-Straten (Mnichov). Z obecného hlediska si Stránský získal pozornost muzeologů po celém světě tím, že vypracoval pevný systém muzeologie spočívající na některých specifických oborových principech jako jsou muzealizace a muzealita. Tento systém byl velmi užitečný při vytváření odpovídajících studijních programů a zásadní význam měl také pro Stránského celoživotní snahu o definování muzeologie jako autonomní vědy. Tento aspekt však v "západních" zemích nevzbudil příliš velký zájem. Kromě toho, ve většině současných studijních programů se zaměřením na muzeologii/muzejnictví si muzeum jako předmět studia nárokují jiné obory: dějiny umění, historie, etnografie a stále častěji také kulturologie. Proto zde není důvod zavádět tak přísný systém a metodologii jako vytvořil a obhajoval Stránský. Stránského práce na téma muzealizace má i dnes svůj význam pro další rozvoj muzeologické teorie. Cílem je začlenění tohoto tématu do diskurzu v rámci nové muzeologie, muzejnictví a kritického studia kulturního dědictví. Stálo by za to porovnat do hloubky např. koncepci kulturního dědictví z pohledu Laurajane Smithové a Stránského koncept muzeality.
Reference
[1] AUER, Hermann (ed.). Museologie. Neue Wege – Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee . München: K. G. Sauer, 1989. ISBN 978-3-598-10809-9.

[2] BEIER, Hans-Jürgen and Volker SCHIMPFF. Editorial. Curiositas. Jahrbuch für Museologie und museale Quellenkunde, 2014–2015, no. 14-15, pp. 1–2.

[3] BIEDERMANN, Bernadette. Theoretische Modelle und aktuelles museales Ausstellungswesen im Spiegel des Theorems der Musealität. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, pp. 33–41. ISSN 1805-4722.

[4] BIEDERMANN, Bernadette and Marlies RAFFLER. Dem Museologen, Volkskundler, Jazzmusiker, Komponisten, Arrangeur, Pädagogen, Museumskonsulenten, Mentor, Philosophen, Polyhistor, Menschen und Freund Friedrich Waidacher zum 80. Geburtstag. Curiositas. Jahrbuch für Museologie und museale Quellenkunde, 2014–2015, no. 14-15, pp. 3 –14.

[5] BIEDERMANN, Bernadette, Marlies RAFFLER and Nikolaus REISINGER. Geleitwort. Curiositas. Jahrbuch für Museologie und museale Quellenkunde, 2012–2013, no. 12-13, pp.1–2.

[6] Chamada para textos e comunicações para o III Ciclo de Debates Internacional Stránský: uma ponte Brno-Brazil [online]. [cit. 2016-09-27]. Available from www: http://www.forumpermanente.org/noticias/2015/chamada-para-textos-e-co-municacoes-para-o-iii-ciclo-de-de-bates-internacional-stransky-uma-pon-te-brno-brazil.

[7] COLLENBERG-PLOTNIKOV, Bernadette. Die Musealisierung des Alltäglichen. Zur Bedeutung der Institutionen für die Kunst. In WIESING, Lambert (ed.). Ästhetik und Alltagserfahrung. VII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik. [Jena], 2008. Kongress-Akten der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik 1.

[8] COLLENBERG-PLOTNIKOV, Bernadette. Kunst zeigen – Kunst machen. Überlegungen zur Bedeutung des Museums. In COLLENBERG-PLOTNIKOV, Bernadette (ed.). Musealisierung und Reflexion. Gedächtnis – Erinnerung – Geschichte. München: Wilhelm Fink Verlag, 2011. ISBN 978-3-7705-4770-8.

[9] DESVALLÉES, André and François MAIRESSE. Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Paris: Armand Collin, 2011. ISBN 978-2-200-27037-7.

[10] DOLÁK, Jan and Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z. Z. Stránský. Život a dílo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4139-0.

[11] DYROFF, Hans-Dieter (ed.). Museologie. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet vom Deutschen Nationalkomitee des Internationalen Museumsrates (ICOM) in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission vom 8. bis 13. März 1971 in München. Köln: Deutsche UNESCO-Kommission, 1973.

[12] ELPERS, Sophie and Anna PALM (eds.). Die Musealisierung der Gegenwart. Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. Bielefeld: Transcript Verlag, 2014. ISBN 978-3-8394-2494-0.

[13] FLÜGEL, Katharina. Einführung in die Museologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. ISBN 978-3-534-73884-7.

[14] FLÜGEL, Katharina and Arnold VOGT (eds.). Museologie als Wissenschaft und Beruf in der modernen Welt. Leipziger Gespräche zur Museologie. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, 1995. Schriftenreihe zur Museologie 3. ISBN 978-3-929742-56-5.

[15] GUBARENKO, Maria. Czech-Russian (Czechoslovak-Soviet) cooperation in the field of formation and development of museology as a science. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 15–25. ISSN 1805-4722. DOI: 10.5817/MuB2016-1-2 | DOI 10.5817/MuB2016-1-2

[16] HANSLOK, Andreas. Museologie und Archivwissenschaft in der DDR. Abgrenzung und Annäherung zweier Nachbarwissenschaften. Marburg: Tectum Verlag, 2008. ISBN 978-3-8288-9581-2.

[17] HEESEN, Anke te. Theorien des Museums zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag, 2012. ISBN 978-3-88506-698-9.

[18] HERBST, Wolfgang and Konstantin G. LEVYKIN (eds.). Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988.

[19] KIRSCH, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia, 2014, vol. 3, no. 5, pp. 12–20. ISSN 1805-4722.

[20] KLAUSEWITZ, Wolfgang. Zur Geschichte der Museologie (1878–1988). In AUER, Hermann (ed.). Museologie. Neue Wege – Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee. München: K. G. Sauer, 1989, pp. 20–37. ISBN 978-3-598-10809-9.

[21] LANG, Rolf (ed.). Museologie in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Berlin, 1982. Schriftenreihe des Instituts für Museumswesen 17.

[22] ÜBBE, Hermann. Der Fortschritt und das Museum. Über den Grund unseres Vergnügens an historischen Gegenständen. The 1981 Bithell Memorial Lecture. London: Institute of Germanic Studies, 1982.

[23] LUDWIG, Andreas and Markus WALZ. Museen als Forschungsgegenstand anderer Wissenschaften. In WALZ, Markus. Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven. Stuttgart: J. B. Metzler, 2016, pp. 375–381. ISBN 978-3-476-02375-9.

[24] MACDONALD, Sharon and Helen Rees LEAHY (eds.). International Handbooks of Museum Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. ISBN 978-1-4051-9850-9.

[25] MAIRESSE, François. Muséalisation. In DESVALLÉES, André and François MAIRESSE. Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Paris: Armand Collin, 2011, pp. 251–269. ISBN 978-2-200-27037-7.

[26] MAIRESSE, François. Museology at a crossroads. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, pp. 4–9. ISSN 1805-4722.

[27] MAROEVIĆ, Ivo. Introduction to Museology – the European Approach. München: Verlag Dr. Christian Müller-Straten, 1998. ISBN 3-932704-52-5.

[28] MAROEVIĆ, Ivo. Zur Kritik der museologischen Theorien Zbynek Z. Stránskýs. Museum aktuell, 2001, Juli, pp. 2887–2892.

[29] MARSTINE, Janet. Introduction. In MARSTINE, Janet (ed.). New museum theory and practice. Oxford: Blackwell, 2008, pp. 1–36. ISBN 978-1-4051-4882-5.

[30] MENSCH, Peter van. Museality at breakfast. The concept of museality in contemporary museological discourse. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, pp. 14–19. ISSN 1805-4722.

[31] MENSCH, Peter van. Museologie – Wissenschaft für Museen. In WALZ, Markus. Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven. Stuttgart: J. B. Metzler, 2016, pp. 370–375. ISBN 978-3-476-02375-9.

[32] MENSCH, Peter van. Needles in a haystack – Some reflections from the Working Group on Resources. COMCOL Newsletter, 2015, vol. 29, pp. 19–21.

[33] MENSCH, Peter van. Towards a methodology of museology. Zagreb: University of Zagreb, 1992. PhD thesis.

[34] MENSCH, Peter van and Léontine MEIJER-VAN MENSCH. New Trends in Museology II. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2015. ISBN 978-961-6339-39-1.

[35] MESSAGE, Kylie and Andrea WITCOMB. Introduction: museum theory. An expanded field. In WITCOMB, Andrea and Kylie MESSAGE (eds.). Museum Theory. The International Handbooks of Museum Studies 1. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015, pp. xxxv-lxiii. ISBN 978-1-4051-9850-9.

[36] MÜLLER-STRATEN, Christian. The contribution of Zbyněk Stránský to Museology and the contribution of the Brno Museology School. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology. Anthology from symposium with foreign participation on the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Technical Museum in Brno, 8th–10th November 2006. Prague: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 27–35. ISBN 978-80-86611-28-0.

[37] MÜLLER-STRATEN, Christian. Wie in der DDR Museologie gemacht wurde: Die kommunistische Abrechnung mit Z. Z. Stránský. Museum aktuell, 2005, Juli/August, pp. 40–41.

[38] Museologie. In Wikipedia. Die freie Enzyklopädie [online]. [cit. 2016-09-27]. Available from www: https://de.wikipedia.org/wiki/Museologie.

[39] RAFFLER, Marlies. Spiegel der Nation? Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie. Wien: Böhlau Verlag, 2007. ISBN 978-3-205-77731-1.

[40] RUTAR, Václav. Vznik, vývoj a práce externí katedry muzeologie v Brnĕ v letech 1963 –1969. Museologica Brunensia, 2014, vol. 3, no. 5, pp. 4–11. ISSN 1805-4722.

[41] SCHEUNEMANN, Jan. "Gegenwartsbezogenheit und Parteinahme für den Sozialismus". Geschichtspolitik und regionale Museumsarbeit in der SBZ/DDR 1945–1971. Berlin: Metropol Verlag, 2009. ISBN 978-3-940938-35-0.

[42] SCHREINER, Klaus. Einführung in die Museologie – ein Beitrag zu den theoretischen Grundlagen der Museumsarbeit. Neubrandenburg, 1982.

[43] SMITH, Laurajane. Uses of heritage. Abbingdon: Routledge, 2006. ISBN 978-0-415-31830-3.

[44] STRÁNSKÝ, Zbyněk. Die Museologie als selbständige Wissenschaft. In FLÜGEL, Katharina and Arnold VOGT (eds.). Museologie als Wissenschaft und Beruf in der modernen Welt. Leipziger Gespräche zur Museologie. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 1995, pp. 11–29. Schriftenreihe zur Museologie 3. ISBN 978-3-929742-56-5.

[45] STRÁNSKÝ, Zbyněk. Die theoretischen Grundlagen der Museologie als Wissenschaft. In AUER, Hermann (ed.). Museologie. Neue Wege – Neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz von 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee. München: K. G. Sauer, 1989, pp. 38–47. ISBN 978-3-598-10809-9.

[46] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Ist Museologie eine kommunistische Wissenschaft? Eine Entgegnung auf deutsche Einstellungen. Museum aktuell, April 2001, pp. 2758–2761.

[47] STRÁNSKÝ, Z. Z. Musealisierung und Paradigmenwechsel. Museum aktuell, Mai/Juni 2001, pp. 2802–2806.

[48] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Muzealizace z hlediska noetiky a ontologie. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology. Anthology from symposium with foreign participation on the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Technical Museum in Brno, 8th–10th November 2006. Prague: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 78–85. ISBN 978-80-86611-28-0.

[49] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. [Museology – science or just practical museum work]. Museological Working Papers, 1980, no. 1, pp. 42–44.

[50] STRÁNSKÝ, Z. Z. Museology as a science (A Thesis). Museologia, 1980, vol. 15, pp. 33–40.

[51] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Noch eine "knapp gefasste Museologie". Museum aktuell, November 2008, pp. 6–7.

[52] STRÁNSKÝ, Z. Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia. Brno: Moravské muzeum, 1966.

[53] STURM, Eva. Konservierte Welt. Museum und Musealisierung. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1991. ISBN 978-3-496-01078-4.

[54] WAIDACHER, Friedrich. Handbuch der Allgemeinen Museologie. Wien: Böhlau Verlag, 1993. ISBN 978-3-205-98445-0.

[55] WALZ, Markus. Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven. Stuttgart: J. B. Metzler, 2016. ISBN 978-3-476-02375-9.

[56] WALZ, Markus. On the current ascendancy of special museology in Germany. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, pp. 20–27. ISSN 1805-4722.