Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - academic centre of counseling and supervision

Název: Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - academic centre of counseling and supervision
Variantní název:
  • Zdokonalování vzdělávání a odborné praxe studentů psychologie a sociální pedagogiky - akademické centrum poradenství a supervize
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, roč. 54, č. P10, s. [99]-104
Rozsah
[99]-104
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article presents the project for support students' and professional relations. The general project objective is to enhance education and professional training of students of psychology and social pedagogy. The realization of project is done by establishment and running specialized training centre. Our centre, called The Academic Centre of Counselling and Supervision (the ACPS), started its activity in November 2005 and entirely has run since February 2006. For the present we have realized 12 courses which are realized in cooperation with other specialized institutions and external experts. We have supported 207 students by different courses. We have also provided psychological service for 42 clients. The ACPS plans other courses and enlargement of its cooperation with external specialists and supported larger number of clients.
Tento článek představuje projekt na podporu vztahů mezi studenty a odborníky. Hlavním cílem projektu je podpořit odborné vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky. Projekt je realizován prostřednictvím speciálního vzdělávacího centra. Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) zahájilo svoji činnost v listopadu 2005 a plně funguje od února tohoto roku. Prozatím jsme realizovali 12 kurzů, které probíhají ve spolupráci s jinými institucemi a externími spolupracovníky. Celkem jsme podpořili v těchto kurzech 207 studentů. Současně jsme poskytli psychologické služby 42 klientům. Do budoucna ACPS plánuje další kurzy, rozšíření spolupráce s externími pracovníky a poskytnout služby většímu množství klientů.