Úvod do taneční terapie

Název: Úvod do taneční terapie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, roč. 46, č. P2, s. [57]-62
Rozsah
[57]-62
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Čím se tanec liší od jiných pohybových aktivit? Může mít léčivé účinky? Které faktory tance využívá soudobá psychoterapie? Následující stránky budou hledat odpovědi na tyto základní otázky s cílem informovat čtenáře o jednom ze soudobých psychoterapeutických směrů, který u nás zatím není příliš rozvinutý ani v teorii, ani v praxi. Jedná se o taneční terapii.
Dance movement therapy is the use of creative movement and dance in a therapeutic alliance. It uses the relationship between motion and emotion as a vehicle through which an individual can engage in personal integration towards a clearer definition of self. Dance movement therapy is a diverse, complex but little-known subject area. This article presents a variety approaches In settings where the practice of dance movement therapy is appropriate, and individual contributions recognize the varied roots of the subject whilst reflecting the practice which has been pioneered and developed in the World in recent years.