[Zusammenfassung]

Název: [Zusammenfassung]
Autor: Hrubý, Petr
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, pp. 289-307
Rozsah
289-307
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A