Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví

Obrázek
Variantní název
Jihlava - Staré Hory (Iglau - Altenberg) : archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002-2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus
Autor: Hrubý, Petr
Přispěvatel
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání
2011
Rozsah
307 s. + 1 složka (5 složených plánků)
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 9
ISBN
9788073083434
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 702076
Poznámka
  • Vydání knihy P. Hrubého "Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006" umožnila Grantová agentura České republiky podporou projektů Archeologie přemyslovských Čech (reg. č. P405/10/0556) a Doktorandská škola archeologie II (reg. č. 404/08/H026).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
[Obrazová příloha - Obr. 37-41] | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
11 Předmluva a poděkování | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
12-13 1. | Úvod | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
14-30 2. | Historický a archeologický montánní výzkum v Evropě | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
31-41 3. | Přírodní prostředí a sídelně historická topografie Jihlavska | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
42-46 4. | Metody archeologického výzkumu | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
47-49 5. | Použití pramenů a pomocných historických disciplín | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
50-58 6. | Hornická aglomerace Jihlava - Staré Hory | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
59-95 7. | Doklady důlní prospekce a těžby | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
96-101 8. | Doklady primární úpravy rud | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Praní rud
Page Chapter number Title
102-129 9. | Praní rud | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
130-147 10. | Pražení, hutnění, prubířství, shánění a produkce čistého stříbra | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
148-185 11. | Obytný a hospodářský areál | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
186-194 12. | Terénní archeologická situace profilů na Koželužském potoce | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Hmotná kultura
Page Chapter number Title
195-233 13. | Hmotná kultura | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Vyhodnocení
Page Chapter number Title
234-255 14. | Vyhodnocení | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Závěry
Page Chapter number Title
256-274 15. | Závěry | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
275-285 Prameny, zprávy a literatura | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
286-288 Jihlava - Staré Hory = Iglau - Altenberg : Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungsund Siedlungsplatzes in den Jahren 2002–2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus : [Inhalt] | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section [Zusammenfassung]
Page Chapter number Title
289-307 [Zusammenfassung] | pdf icon Hrubý, Petr