Prameny, zprávy a literatura

Název: Prameny, zprávy a literatura
Autor: Hrubý, Petr
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, pp. 275-285
Rozsah
275-285
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence