Hornická aglomerace Jihlava - Staré Hory

Název: Hornická aglomerace Jihlava - Staré Hory
Autor: Hrubý, Petr
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, pp. 50-58
Rozsah
50-58
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence