Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví

Název: Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví
Variantní název:
  • Jihlava - Staré Hory (Iglau - Altenberg) : archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002-2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus
Autor: Hrubý, Petr
Přispěvatel
Klápště, Jan (editor)
Měřínský, Zdeněk (editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání
2011
Rozsah
307 s. + 1 složka (5 složených plánků)
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 9
ISBN
9788073083434
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 702076
Poznámka
  • Vydání knihy P. Hrubého "Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006" umožnila Grantová agentura České republiky podporou projektů Archeologie přemyslovských Čech (reg. č. P405/10/0556) a Doktorandská škola archeologie II (reg. č. 404/08/H026).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha - Obr. 37-41] Hrubý, Petr PDF
Chapter number Title Custom text
Předmluva a poděkování | 11
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 12–13
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Historický a archeologický montánní výzkum v Evropě | 14–30
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Přírodní prostředí a sídelně historická topografie Jihlavska | 31–41
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Metody archeologického výzkumu | 42–46
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Použití pramenů a pomocných historických disciplín | 47–49
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Hornická aglomerace Jihlava - Staré Hory | 50–58
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Doklady důlní prospekce a těžby | 59–95
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8. | Doklady primární úpravy rud | 96–101
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Praní rud
Chapter number Title Custom text
9. | Praní rud | 102–129
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Pražení, hutnění, prubířství, shánění a produkce čistého stříbra | 130–147
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Obytný a hospodářský areál | 148–185
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
12. | Terénní archeologická situace profilů na Koželužském potoce | 186–194
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Hmotná kultura
Chapter number Title Custom text
13. | Hmotná kultura | 195–233
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Vyhodnocení
Chapter number Title Custom text
14. | Vyhodnocení | 234–255
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Závěry
Chapter number Title Custom text
15. | Závěry | 256–274
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Prameny, zprávy a literatura | 275–285
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Jihlava - Staré Hory = Iglau - Altenberg : Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungsund Siedlungsplatzes in den Jahren 2002–2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus : [Inhalt] | 286–288
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section [Zusammenfassung]
Chapter number Title Custom text
[Zusammenfassung] | 289–307
Hrubý, Petr
PDF