Back matter

Název: Back matter
Zdrojový dokument: Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011,
Typ
Závěrečné stránky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A