Súvislosti českej a slovenskej kancionálovej tvorby v 17. storočí : (malé zamyslenie sa nad poslaním a zmyslom duchovnej piesne)

Název: Súvislosti českej a slovenskej kancionálovej tvorby v 17. storočí : (malé zamyslenie sa nad poslaním a zmyslom duchovnej piesne)
Zdrojový dokument: Lauková, Silvia. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenková, Anna (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 205-210
Rozsah
205-210
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Description
The spiritual hymnal was the most popular genre in the 17. and 18. century. The only printed hymn book Cantus Catholici functioned in the Slovak baroque catholic background. We try to identify the hymn book's sources in this paper and at the same time we want to point out the intertextual shifting and also the interliterary relations between the Slovak and the Czech literary background of this period.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence