[Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]

Název: [Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 146-148
Rozsah
146-148
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mikulášek, Miroslav, Zahrádka, Miroslav a Žváček, Dušan. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha : Lidové nakladatelství, 1984. 193 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.